11.10.21

United Spurs is geboren

11.10.21

Vandaag maandag 11 oktober werd United Spurs boven de doopvont gehouden in het Parkhotel, dat al een reputatie heeft als topsporthotel, bij de vele topsportevents die in Kortrijk plaatsvinden.

Hier de vertegenwoordigers van de 9 topsportclubs samen met schepen van Sport Arne Vandriessche, topsportcoördinator Romanie Poté en sportambassadeur Ann Wauters op de foto.
Hier de vertegenwoordigers van de 9 topsportclubs samen met schepen van Sport Arne Vandriessche, topsportcoördinator Romanie Poté en sportambassadeur Ann Wauters op de foto.

Unieke samenwerking tussen 9 sportdisciplines

United Spurs is een overkoepelende sportorganisatie die ontstaan is onder impuls van stad Kortrijk. De kern van deze organisatie wordt gevormd door 9 Kortrijkse topsportclubs die zich engageren om samen te werken over sporten heen. Dit allemaal met als motto 'Samen sterker', united dus. Voortaan gaan deze clubs dan ook verder met 'Spurs' in hun clubnaam en incorporeren ze een spoor in hun clublogo.

9 Kortrijkse topsportclubs verenigd

Op basis van een aantal sportieve en kwalitatieve criteria (ambitie, aantal leden, spelen op minstens 2de klasse niveau,...) werden 9 onderstaande clubs geïdentificeerd.

Begin dit jaar werd daarom een topsportcoördinator aangesteld bij de sportdienst. Enter Romanie Poté. Zij is Kortrijkzane, 27 jaar, master LO en bewegingswetenschappen met specialisatie sportmanagement. Ze deed eerder al topsportervaring op als stagiair en freelancemedewerker bij Golazo. Haar kernopdracht bestaat erin om de basis van de vele gesprekken om te zetten in een structurele werking met het kransje topsportclubs waarbij uitwisseling en samenwerking centraal staan. Zij werkt rond verschillende thema's die eigen zijn aan topsport: marketing, sponsoring, het medische luik,... Haar taak is om topsport in Kortrijk verder te professionaliseren en nog meer zuurstof te geven. Op die manier willen we de Kortrijkse topsportambities waarmaken.

United Spurs

Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk
0485 59 94 80
info@unitedspurs.be

Terug naar het overzicht