8.10.21

Ontstaan United Spurs

8.10.21

De stad Kortrijk gaat voor topsport. Deze ambitie is alleen maar gegroeid nadat de stad een gans jaar in 2018 de titel van Europese Sportstad mocht dragen. Banden werden gesmeed, contacten gelegd, samenwerkingsovereenkomsten afgesloten tuss

Met een sterk uniformiserend logo en een alleszeggende naam ‘United Spurs’ willen deze clubs samen vaandeldrager zijn voor de topsport in Kortrijk.
Met een sterk uniformiserend logo en een alleszeggende naam ‘United Spurs’ willen deze clubs samen vaandeldrager zijn voor de topsport in Kortrijk.

Heel specifiek voor topsport werd er vooronderzoek gedaan, werden clubs gescreend en ontmoetingen geagendeerd. Belangrijke referentie hierbij was het reglement voor de toelage ‘Sportclubs op niveau’ waar alle sportclubs spelend in de hogere nationale afdelingen in aanmerking kwamen voor een toelage. Met deze informatie en daarnaast een benchmark met andere steden kreeg het idee stilaan vorm om een samenwerking en uitwisseling tussen topsportclubs te faciliteren vanuit de stad. 

United Spurs

Vanuit een kleine commissie van experts werden nieuwe criteria vastgelegd om het terrein van topsport te definiëren. Van alle hoogst spelende ploegen kon één ploeg per discipline mét uitgesproken sportieve ambities deel uitmaken van de United Spurs’. 9 topsportclubs vormen samen de selecte groep topsportclubs in Kortrijk. Dit zijn Balti Kortrijk Spurs (volleybal), HBC Apolloon Spurs (handbal), KKS Spurs (atletiek), KWK Spurs (waterpolo), HC Ijshockey Spurs (ijshockey), KZK Spurs (zwemmen), KVK (voetbal), RC Curtrycke Spurs (rugby) en House of Talents Spurs (basketbal).

Om alles te kunnen verankeren en structureren stelde de stad een topsportcoördinator aan. Haar kernopdracht bestaat erin om de basis van de vele gesprekken om te zetten in een structurele werking met het kransje topsportclubs waarbij uitwisseling en samenwerking centraal staan. Hierbij treedt ze op als coördinator om uitgebalanceerd rond bepaalde thema’s aan kruisbestuiving te doen, ideeën uit te werken, te experimenteren maar dit steeds vanuit de neutrale positie om zo de ontwikkeling van topsport meer kansen te bieden. 

Om het project een gezicht te geven en de samenwerking visueel te stroomlijnen werd Hunt Branding Agency onder de arm genomen. Met een sterk uniformiserend logo en een alleszeggende naam ‘United Spurs’ willen deze clubs samen vaandeldrager zijn voor de topsport in Kortrijk. Door alle clubs werd inmiddels de naam Spurs geïntegreerd in hun reeds bestaand logo. Ook de website en social media krijgen dezelfde strakke stijlvolle look&feel. Deze sterke visibiliteit moet ook potentiële sponsors triggeren om dit samenwerkingsverband te versterken met financiële steun.  

Terug naar het overzicht